Bu yazıda “Uzun vadede en iyi yatırım yöntemleri“ni inceleyerek finansal hayatınız için önerilerde bulunacağız. Bireyler, hayatını idame ettirmek için maddi gelire ihtiyaç duymaktadır. Zira birey; yeme, içme ve barınma gibi temel gereksinimleri ile birtakım istek ve arzuları temin etmek isteyen bir varlıktır. Tüm bu unsurların tedarik edilebilmesi içinse bir gelir kapısının olması zaruri ve elzemdir.

Uzun Vadede En İyi Yatırım Yöntemleri

Bu ve buna benzer sebepler doğrultusunda ise pek çok birey elde ettiği gelirin yanı sıra doğru bir yatırım yapmak suretiyle geleceğe ilişkin hazırlık yapmak istemektedirler. Bu önemlidir! Zira pek çok birey günümüz piyasa yapısının statik değil dinamik olduğunun farkına varmıştır. Yani hâlihazırda devam eden işler kimi gerekçe ve şartlar sebebi ile seyrini bozabilir ve stabil gelir kazanımını devam ettiremeyebilir. Bu sebepten ötürü var olan vaziyet bireylere uzun vadede bir gelir getirmemekte ve haliyle pek çok bireyi birtakım yatırım arayışına sevk etmektedir. Bu sayede insan geleceğe dair yaşadığı endişe ve ümitsizlik halinden kurtulabilmektedir. Çünkü yapılan yatırımın sayesinde olası ekonomik kriz ya da başka ekonomik facialardan etkilenmeyecektir. Peki, bu nasıl başarılabilir, hangi metotlar uzun vadede başarılı olmuştur ve insanlar uzun vadede neye yatırım yapmalı? Bu sorular yatırım düşünen her bireyin zihnini fevkalade işgal eden mühim noktalardır.

Borsa

Uzun vadede en çok kar getiren araçlardan birisi borsadır. Borsa sayesinde elinizde bulunan menkulü (taşınamaz mal) yani parayı yükseltebilirsiniz. Ancak bu yoğun araştırma ve entelektüel finans birikimi isteyen bir noktadır. Pek çok kişi diğer insanların başarılı ve olumlu neticelenen borsa girişimlerini dinlemekte ve fevkalade bir heyecan ve yüksek ümitlerle borsaya atılmaktadır. Ne yazık ki araştırma yapılmadan girildiği için sonuç istenilenin çok uzağında kalmakta ve hüsran ile noktalanmaktadır. Bu itibarla geleceğe yatırım için borsaya başvuran bir kimsenin öncelikle kendisine yatırım yapması zaruridir. Ancak kastettiğimiz, doktrin bilgisi gibi veya ağır akademik terimlerinden oluşan bir külliyat ezberlemek değil.

Önemli olan finans, ekonomi, maliye ve bilhassa kripto paralar noktasında ehliyet ve liyakat sahibi uzmanların görüşlerini, eğer kitaplaştırdığı ise yazılarını okumak ve bu birikim doğrultusunda borsaya girmektir, müracaat etmektir. Aksi takdirde sonuç zarar olarak tezahür edecek ve beklenen fayda sizler tarafından hâsıl olmayacaktır. Çünkü ekonomi çok kompleks ve birbiri içerisine entegre olmuş birçok konu ile bağlantılı bir disiplindir. Söz gelimi; siyaset, toplumsal kaos, iç savaş, coğrafi etmenler, değerli maden rezervleri gibi pek çok husus ekonomiyi başlıca etkileyen faktörlerdir. Dolayısıyla borsa başarısı için bu yan alanların da fevkalade hassas bir şekilde incelenmesi ve doğru yorumlanması gerekir. Aksi takdirde isabetli karar alınamaz ve bu durum elbette istenilen şekilde noktalanmayacaktır. Uzun vadede en iyi yatırım yöntemleri arasında çok tercih edilmese de bilen birinin kısa ve uzun vadede borsa ile ciddi gelir elde etmesi mümkündür.

Kripto Paralar

Bilindiği üzere Bitcoin ile başlayan kripto ve sanal paralar ülke gündeminin tam ortasına özellikle son beş yıldır oturdu ve halen canlılığını korumakta. Aslında sanal para ya da kripto paralar çok çok yeni değildir. Ancak ülkemizde bilhassa son beş yılda aktif olarak kullanılmaya başlandığı ve medyada kendisine son beş yıldır yer bulabildiği için pek çok birey sanal paraların tarihini bilmemektedir. Sanal para dünya genelinde özellikle Çin ve İngiltere öncülüğünde on beş yıldır aktif olarak kullanılabilmektedir. Sizler de uzun vadede yatırım yapmak istiyorsanız sanal paralar üzerinden bu arzunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ancak sanal para borsada olduğu gibi kapsamlı bir ekonomik araştırma istemiyor. Sanal para ile ilgili yüzeysel bir ekonomi bilgisi yeterlidir. Ancak çok kapsamlı bir siyaset bilgisi istemektedir.

Özellikle uluslararası siyaset ve ülkelerin politikaları çok iyi takip edilmelidir. Zira borsa manipülatörleri ve sanal para noktasında güç sahibi kimseler sanal paranın gidişatını ekonomiden daha çok siyasi ve uluslararası gelişmeler ile belirlemektedir. Bu noktada yapacağınız iş finans uzmanlarının, kredi derecelendirme kuruluşlarının ve ellerinde yüklü sermaye barındıran birtakım finans manipülatörlerinin açıklama ve haberlerini takip etmektir. (Borsa ve finans manipülatörlerine örnek George Soros verilebilmektedir. Öyle ki arzu ettiği bir yasa geçmediği takdirde iktisadi bir manipülasyon ile pek çok ülkenin merkez bankasında infilaka yol açabilecek kudrete sahiptir.) Velhasıl denilebilir ki, kripto para yatırımı derin bir siyasi bilgi ve önsezi yeteneği istemektedir.

Geleneksel Yatırımımız Altın

Son yıllarda yaşadığı değer kaybı sebebi ile son zamanlarda az tercih edilse dahi altın geleneksel yatırım türlerimizin başında gelmektedir. Altını cazip kılan ise güvenli liman olmasıdır. Faiz getirisinin olmaması pek çok birey tarafından yakıştırılan güvenli liman sıfatını kazanma sebebidir. Doğru bir zamanda altın yatırımı nasıl yapılır sorusu ise altın yatırımı hususunda başarının yegâne şartıdır. Burada önemli nokta ekonomik sirkülasyonlar veya siyasi organın doğrudan ekonomiye ilişkin politikalarını takip edip zamanlamada en doğru anı yakalamak ve sonrasında ise bekleyişe geçmektir. Doğru nüanslar ve küçük müdahaleler ile altın yatırımınız uzun vadede sizlere beklentinizden çok daha yüksek bir kar sağlayabilir.

Güvenli Yatırımın Vazgeçilmezi Arsa ve Konut

Bilindiği gibi ülkemizde en çok rağbet gören yatırım çeşitlerinin başında arsa ve konut üzerine yapılan yatırımlar gelmektedir. Arsa ve konutu cazip kılan faktörlerin en başında ise doğru bir şekilde yapıldığı takdirde risksiz bir kazanç sağlamasıdır. Nüfus sayısının günden güne artması ve bu artışa paralel olarak yapı sektörünün hızla ilerlemesi arsa yatırımını yapan bireylere oldukça yüksek bir kar sağlamaktadır. Artık günümüzde şehirler büyümekte ve önceki yıllarda uzak ve ücra olarak nitelendirilen yerleşkeler merkezi konuma yaklaşmaktadır. Bu vaziyet ise arsaların ekonomik değerinin yükselmesine yol açmakta. Ayrıca bireylerin arzu ve isteklerinin artması, yapı sektörünü bilhassa sanayi ve endüstri sektörünü artırmaktadır. Doğal olarak artan bu kuruluşlar kendilerine uygun yer seçebilmek adına arsa sahiplerine yüksek meblağlar ödemektedir. Bu ve sair durumlar sebebiyle arsalar kaybettiği değeri hızla geri kazanmakta ve pek çok bireyin uzun vadede en iyi yatırım listesinde üst sıralara yükselmektedir. Uzun vadede en iyi yatırım yöntemleri arasında ülkemizde başı arsa ve konut yatırımı çekmektedir.

Hisse Senetleri

Pek çok yatırımcının uzun vadede tercih ettiği yatırımlardan birisi olan dengeli hisse senetleri düşük riski ile ön plana çıkmaktadır. Bu sayede bireyler güvenli bir yatırım yaparak mevcut menkulünü korumaktadır. Niteliğine göre değişmekle birlikte bazı senetler kısa zamanda kar sağlarken bazı senetler ise uzun vadede güvenli bir kazancın kapısını aralamaktadır. Bu noktada Bist 100 içerisinde yer alan hisse senetleri incelenmeli ve hassas bir araştırma yapılmalıdır. Bu şekilde ifa edilen yatırımlar beklenilenin üstünde kazanç sağlamaktadır. Biraz risk alarak uzun vadede en iyi yatırım yöntemleri arasından hisse senetleri ile de yatırım yapabilirsiniz.

Belgelenebilir Gelir Nedir?
Eğer dilerseniz “Belgelenebilir Gelir Nedir?” yazımıza da göz atarak bilgi edinebilirsiniz.